Seznam účastníků letního tanečního soustředění v Roztokách u Křívoklátu 20. - 23.srpna 2015

04.08.2015 07:00
 1. Benešovi    pl.
 2. Bertlovi      pl.
 3. Bořeckých
 4. Bravených  pl.
 5. Ceeovi     pl.        
 6. Emingerovi  pl.
 7. Filandrovi  pl.
 8. Jirákovi    pl.
 9. Klein, Zingová      pl.
 10. Končel, Havlenová    pl.
 11. Kratochvílovi  pl.
 12. Kuklínkovi    pl.
 13. Kuklínková Milena, Dan  pl.
 14. Lisý, Nová  pl.
 15. Matějkovi     pl.
 16. Merhoutovi    pl.
 17. Myšákovci
 18. Navrátilovi  pl.
 19. Oplovi  pl.
 20. Pavlovských    pl.
 21. Polívkovi    pl.
 22. Protivovi   pl.
 23. Soškovi    pl.
 24. Šímovi   pl.
 25. Špírkovi  pl.
 26. Šulcovi pl.
 27. Teřlovi      pl.
 28. Vackovi       pl.
 29. Vavroušovi   pl.
 30. Vlčkovi   pl.
 31. Zahrádkovi pl.