Taneční kroky

Stručné popisy standardních a latinsko-amerických tanců 

 

Waltz

Waltz je romantický anglický tanec tančený v 3/4 rytmu a jeho tempo je asi 30 taktů za minutu. Je též nazýván pomalým valčíkem i když je zde rozdíl v zemi původu. Do Evropy přišel z USA jako tanec Boston a zde byl standardizován v třicátých letech 20. století a s malými úpravami v Anglii učitelů tance Silvestra a Moora se tančí až do současnosti.

 

Valčík

Tanec z Města na Dunaji, jež proslavil celou směsí skladeb král valčíků Johann Strauss ml. - je dynamičtější oproti waltzu tančený rovněž v 3/4 rytmu, v tempu cca 60 taktů za minutu a počítaný též s výraznou první dobou raz-dva-tři. Úplný začátek jeho vývoje patří alpským lidovým tancům-ländlerům. Jeho rozšíření započalo počátkem 19. století a znamenalo oproti bujarému tanečnímu veselí určité zespolečenštění a glanc. I když má minimální počet figur, tak porotci závodního tance si podle něj testují kvalitu párů. Podle města Vídně se též užívá název Wiener Walzer.

 

Foxtrot

Foxtrot je pojmenován po americkém herci Harry Foxovi podle jeho komické chůze na ragtimovou hudbu. Je ve 4/4 rytmu a ve 30. letech minulého století byl označován jako americký foxtrot anebo kavárenský styl s širokým rozsahem taktů. V základní verzi pro první taneční bývá uváděn v rytmizaci volné jako Slowfoxtrot anebo rychlejší Quickstep. /do tohoto tance přešel i vliv z Charlestonu/ Pro oba soutěžní tance je v pokračovacím kurze uveden jejich správný charakter. Na základní kroky a rytmizaci S-S-Q-Q lze pro základní kurz naučit i postup do tance Tanga. Ale opět platí, že absolventi kurzů
se s výrazovým tangem blíže seznámí až v pokračovacím kurze.

Sloufox

 

Polka

Polka je lidový tanec ve 2/4 rytmu , v počtu 44-63 taktů/min. a historici uvádějí, že jej okolo r.1830 prvně tančila služka Anna Chadimová v Kostelci n./Labem. Mezi lidovými tanci oné doby najdeme i další tance jako Kvapík, Mimra, Hulán, Trnky, Hadovák, Skočná, Obkročák a další. Jejich vývoj byl krajový a patřil na místní zábavy a veselice jež se konaly povětšinou o poutích. Základní provedení na počítání tančíme v rozložení: krok-sun-krok. Jelikož tento rychlý přísun ve 2.kroku je kratší - půlený, tak i odtud mohl vzniknout název polka. Technikou ji můžeme tančit jako hladkou anebo s poskokem. Nejvíce nás proslavila skladba Jaromíra Vejvody Škoda Lásky známá po celém světě jako Rosamunde anebo Roll out the Barrell. V osmdesátých letech se ještě tančila jako soutěžní LA tanec, nyní na závodech občas jen jako samostatná soutěž.

 

Blues

Tanec jednoduchý k naučení a proto většina tanečních škol s ním začíná. Je ve 4/4 rytmu a volném tempu a vychází z baladických textů z černošského prostředí. Základní variace je postup z podtáčkou po směru, protisměru tance, sólo otáčení při počítání na 6 dob. Hudebním žánrem jsou většinou skladby jazzového charakteru.

 

Samba

Brazilský národní tanec ve 2/4 rytmu má 56-58 taktů za min. V okolí města Bahia , kde vznikla před 150 lety byla tancem černošských otroků. Světoznámý je masopustní karneval v Riu, který je současně přehlídkou tanečních škol samby. Základ tvoří kyvadlový krok a sambové zášvihy, volty, botafogo a další variace.

 

Rumba

Rumba je afrokubánský tanec ve 4/4 rytmu a má 33-50 taktů za min. Po neslavném začátku se do Evropy vrací v r.1930 přes Paříž a získává si přízeň taneční veřejnosti hlavně svoji romantikou a říká se o ni, že je tancem zamilovaných.V základních kurzech je vyučována rumba americká tzv. square-rumba do čtverce včetně otáček, podtáčení a káči, ve speciálkách bude probírána soutěžní forma rumby tzv. mambo bolero.

 

Cha-cha-cha

Tanec vznikl v padesátých letech minulého století na Kubě ve 4/4 nebo 2/4 rytmu při počtu cca 40 taktů/min., u mládeže je velmi oblíben pro rytmiku, dynamiku a výraz. Pro cvičení v základních kurzech je šablona postupu pro dívku i pána shodná, což usnadní výuku a čas pro další figury.

 

Jive

Velmi rytmický tanec, který se rozšířil v USA s rozvojem jazzu. Má 4/4 rytmus, při 30-60 takty/min. a hudebně má blízko ke swingu. Na soutěžích je tančen od roku 1962. Žáci se v základním běhu naučí krok na místě na 6 dob včetně otáčení a dále oddálení a branku a smyčku.

Tango